Dożynki województwa Łódzkiego w Sędziejowicach

Na zaproszenie Marszałka Województwa i Wójta gminy, delegacja ZZR Samoobrona

w składzie,

  • Grzegorz Andrysiak – przewodniczący Rady Wojewódzkiej,
  •  Agnieszka Czekaj – przewodnicząca koła kobiet przy RW,
  •  Krzysztof Łysyganicz – przewodniczący związku w Łodzi,

uczestniczyli w dożynkach regionalnych. 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem do kościoła, mszą świętą. By następnie udać się na miejsce głównych uroczystości. Należy docenić doskonałą organizację uroczystości w czym duża zasługa pana Wójta i jego współpracowników.