Spotkanie związkowców z ministrem rolnictwa

W dniu 15 listopada w gmachu przy ul. Wspólnej 30 odbyło się spotkanie Prezydium Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu - Ryszardem Zarudzkim. Delegacji związkowców przewodniczył Lech Kuropatwiński.

Podczas wspólnego posiedzenia poruszane były zagadnienia zgłoszone uprzednio przez członków naszej organizacji, między innymi :postępy prac nad ustawami odorową i obrotu ziemią.

Odpowiadając na pytania, Minister przedstawił aktualne dane dotyczące stanu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. - Już blisko siedem miliardów złotych wpłynęło na konta rolników w ramach wypłat 70% zaliczek – poinformował szef resortu.

Omówiono również projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który rząd przyjął w lutym tego roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie uzgodnienia z Komisją Europejską w celu uzyskania zgody na wprowadzenie zaproponowanych w projekcie ulg podatkowych. Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie preferencyjnych warunków na początkowym etapie działalności nowopowstałych podmiotów.

Szef resortu poinformował również o nowych propozycjach rozwiązań w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Przypomniał, że uwagi do tych propozycji mogą być zgłaszane do 30 listopada br., a w grudniu br., odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie trwało około dwóch godzin.

sk mrirw