Strategia rozwoju sektora wołowiny - Polska wołowina 2022

Strategia rozwoju sektora wołowiny, jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który przyjął resort jesienią 2016 – poinformował podczas konferencji prasowej minister Krzysztof Jurgiel.

Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce był przygotowany we współpracy z organizacjami rolniczymi i dotyczy dziewięciu rynków rolnych, tj. zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz ich przetworów, jak również tytoniu.

– W 2016 r. branża podpisała porozumienie „Polska wołowina 2022", podejmując się opracowania i wdrożenia strategii rozwoju sektora wołowiny na lata 2017–2022. W prezentowanej dziś strategii przedstawione są działania, które będą sprzyjać temu, aby nasza wołowina była coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do innych państw. Resort aktywnie uczestniczył w jej przygotowaniu i bierze na siebie szereg obowiązków z niej wynikających – podkreślił minister Jurgiel.

Zaangażowanie ministerstwa w realizacje przedstawionej dziś strategii będzie obejmowało szereg inicjatyw. Minister Jurgiel jako najważniejsze z nich wymienił wypracowanie mechanizmów i modyfikacje systemów sprzyjających :

podniesieniu ceny poprzez certyfikaty dobrostanu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu;
podniesieniu ceny poprzez wdrożenie i upowszechnienie narzędzi zapewniania jakości kulinarnej;
poprawie jakości cieląt produkowanych w Polsce;
zwiększeniu przejrzystości rynku cieląt, żywca i mięsa;
zacieśnieniu współpracy w łańcuchu wartości;
rewitalizacji programu doradztwa techniczno-ekonomicznego;
wsparciu specjalizacji i profesjonalizacji producentów;
zwiększeniu wartości dodanej w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwórstwa i marketingu;
przygotowaniu i wdrożeniu strategii promocji marki polskiej wołowiny.
− Podpisane w grudniu 2016 roku porozumienie, zostało roboczo nazwane „Polska wołowina 2020”. Zawarte zostało na pięć lat przez sześć organizacji branżowych, trzy rolnicze i trzy przetwórcze. Jego celem jest wypracowanie i wspólne wdrażanie strategii rozwoju sektora wołowiny - podkreślił uczestniczący w konferencji prasowej prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła MięsnegoJerzy Wierzbicki, który przedstawił główne jej założenia.

Trwające blisko rok prace nad strategią, obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z hodowcami i producentami bydła mięsnego, rzeźniami, zakładami przetwórczymi oraz naukowcami.

Minister Jurgiel ocenił, że obecnie sytuacja na rynku wołowiny jest dobra, ale trzeba myśleć już o przyszłości i podejmować wyprzedzające działania. Siłą napędową pozytywnych zjawisk na polskim rynku wołowiny jest dynamicznie rozwijający się eksport. Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. Trzeba także myśleć o rozszerzeniu oferty krajowej i pozyskaniu nowych konsumentów na rynku wewnętrznym.

źródło: mrirw