Międzynarodowy Festiwal

ZZR Samoobrona województwa podlaskiego zaprasza na piątą polską edycję Międzynarodowego Festiwalu  „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów – Białorusinów, Polaków i Litwinów”.

Festiwal Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów w dniu 5 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.oo na Rynku Zygmunta Augusta. Samoobrona sprawuje patronat honorowy nad Festiwalem od pierwszej edycji w Polsce od 2013 r.

Kanał Augustowski włączony został w Europejski Szlak Tematyczny Transport i Komunikacja, będący częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Prócz swoich walorów hydrotechnicznych, historycznych i krajobrazowych jest również łącznikiem kultury trzech narodów zamieszkujących jego brzegi.

Od kilkunastu lat taki festiwal odbywa się na Białorusi w rejonie Grodzieńskim przy Kanale Augustowskim w okolicy śluzy Dąbrówka a od lat czterech po Polskiej stronie.

W niedzielę 5 sierpnia od godz. 11:00 na Rynku Zygmunta Augusta zaprezentują się polskie i białoruskie zespoły ludowe


(-) Andrzej Chmielewski
Przewodniczący