Siódma rocznica śmierci Andrzeja Leppera

W dniu 5 sierpnia 2018 roku obchodziliśmy siódmą rocznicę tragicznej śmierci twórcy oraz pierwszego przewodniczącego „Samoobrony” Andrzeja Leppera.

Z tej okazji punktuanie o godzinie jedenastej delegacja pod przewodnictwem szefa struktur mazowieckich partii i związku zawodowego Jerzego Pękały złożyła wieniec po tablicą upamiętniającą naszego legendarnego przywódcę wmurowaną przed dawną siedzibą organizacji przy Alejach Jerozolimskich 30. Zapalono znicze. W uroczystościach uczestniczyli przewodniczący Rady Warszawy Jan Sochocki, członek Prezydium Partii oraz ZZR Stanisław Kowalczyk oraz przedstawiciele Rady Krajowej Jacek Wiśniewski i Adam Maroszek.

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili były poseł Samoobrony Jerzy Pękała i wieloletni współpracownik Andrzeja Leppera, współzałożyciel związku zawodowego oraz partii Jan Sochocki. Andrzeja Leppera w swoich wystąpieniach wspominali również zaproszeni goście dr Al Malazi Nabil oraz Zbigniew Witaszek.

W tym roku odmiennie od lat ubiegłych centralne uroczystości odbyły się w miejscowości Krupy (woj. Zachodniopomorskie). Ponad stu działaczy pod przewodnictwem przewodniczącego partii i Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Lecha Kuropatwińskiego uczestniczyło we Mszy Świętej w miejscowym Kościele Parafialnym oraz złożyło kwiaty i wieńce na grobie Andrzeja Leppera.

(sk)