wielkopolska

województwo wielkopolskie

Obchody rocznicowe

W dniu 5 sierpnia 2017 roku minęła szósta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Jak co roku Samoobrona uczciła pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy organizując obchody rocznicowe.

Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych. Pod sejmem zebrali się członkowie i sympatycy związku oraz partii z całej Polski. Powiewały dumnie prezentowane sztandary oraz  narodowe, partyjne i związkowe flagi. Po krótkim wystąpieniu przewodniczącego Partii i Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” Lecha Kuropatwińskiego kolumna ruszyła w kierunku Placu Trzech Krzyży.

W kościele św. Aleksandra celebrowana była msza święta w intencji śp. Andrzeja Leppera. Około godziny 17.00 uczestnicy marszu pamięci udali się w kierunku Al. Jerozolimskich 30. Pod tablicą pamiątkową złożono wieńce oraz kwiaty, rozbłysły również znicze. Zebrani manifestanci spontaniczne odśpiewali Hymn Polski. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Lecha Kuropatwińskiego, w którym przypomniał drogę życiową pierwszego, przewodniczącego „Samoobrony” . Andrzeja Leppera, składając uroczyste ślubowanie, że wierni ideałom nigdy nie zejdziemy z drogi przez niego wyznaczonej. 

W obchodach uczestniczyła też delegacja członków Samoobrony i rolników z województwa wielkopolskiego z przewodniczącym Wielkopolskiej Samoobrony i Powiatu Wągrowieckiego Józefem Juszkiewiczem.